Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

pro urychlený konec EU členství a vytvoření vlády vlasteneckých odborníků

 

 

czexit

czexit .cz

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

home vysvětlení stop genocidnímu paktu kontakty a odkazy

 

 

 

 

 

 

STOP! STOP! ratifikaci ISTANBULSKÉ SMLOUVY – GENOCIDY NÁRODA

 

Pod rouškou prevence násilí proti ženám Sobotka podepsal Istanbulskou dohodu, která jako např. ve Finsku a Norsku umožňuje speciálním sociálním službám vloupat se do domů a bez soudu na bázi tzv. „prevence“ krást děti z jakékoliv rodiny, školy či školky jenom proto, že užívají výrazy jako máma a táta a ne rodič. Ukradené děti potom kočují mezi tzv. adoptivními rodinami homosexuálů a sadomasochistů. Současně existuje přísný zákaz medializace rodinných tragedií, sebevražd a tyranizování dětí, ukradených těmito sociálními službami. Přesto se v Norsku během jednoho roku dostaly na veřejnost informace o 59 ukradených dětech, které spáchaly sebevraždu. Matky ukradených dětí ze zoufalství propadají alkoholu, narkotikům a páchají sebevraždy. Gender ideologie zavádí tzv. práva, podle kterých má dítě „právo“ si určit, zda je děvčetem nebo chlapcem. Rodiče mohou být kontrolním orgánem GREVIO, vytvořeným českou vládou, trestáni odnětím dítěte například i za to, že dítě pravdivě řekne, kým skutečně je, a ne tím, co mu do hlavy naprogramovali gender ideologové. Školní osnovy na všech stupních vzdělání už budou programovat výuku a tréninky s cílem vtělovat tuto gender ideoplogii nejen do myšlení dětí a mladé generace, ale i do jejich způsobu jednání, aby tak byly vykořeněny tzv. zastaralé „stereotypy“. Za stereotypy je pokládáno například to, že žena zaujímá v rodině roli matky a muž roli otce. To už je podle genderu nedovolený stereotyp, který má za následek tzv. domácí násilí. V podstatě zdravá rodina, která na těchto tzv. stereotypech funguje, je už podle nové ideologie mimo zákon. Mechanismem GREVIO bude nucena, aby tyto stereotypy vykořenila, jinak jí budou děti odňaty. Pod rouškou tzv. odstranění domácího násilí. O ratifikaci Istanbulské smlouvy rozhodla česká vláda. Ta je vedená Sobotkou, Babišem a Bělobrádkem.  

 

Je nutno učinit následující:

a) Ať každý normální člověk podepíše tuto protestní petici. Petici s podpisy doručíme vládě, prezidentské kanceláři, médiím a zahraničním organizacím, které proti stejné věci bojují ve svých zemích.

b) Ať se otcové a matky, dědové i babičky, ale i děti zúčastní masové manifestace v Praze, kterou oznámíme s jasným požadavkem zrušení ratifikace zločinné smlouvy. Příkladem by měla být masová manifestace v Římě za ochranu dětí, které se zúčastnily 2 miliony lidí.  

c) Prosíme všechny, aby maximálně šířili odkaz na petici, ať máme co nejvíce podpisů, aby petice měla co největší váhu.

 

Občanská iniciativa proti ratifikaci Istanbulské smlouvy  

Petice je sepsaná na základě následujícího vzkazu ortodoxní církve, což je jedna z organizací, která proti Istanbulské smlouvě bojuje. Přečtěte si ho. Situaci blíže a přesněji objasňuje. Petice ji pouze nastiňuje. http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

 

 

 

home vysvětlení stop genocidnímu paktu kontakty a odkazy

 

 

 

Web czexitczexit.cz popisuje porušování lidských práv z pohledu studentů práva a politologie. Obsah webu je z pohledu západního Evropana, kterému by ničili po čtvrt století jeho vlast. Web není dosud dokončen, proto žádáme, abyste brali vše negativní jako naše podezření a ověřili si fakta. Ohledně odporu dle článku 23 Listiny, i když jsme v odporu, násilné svržení režimu neplánujeme ani nedoporučujeme, naopak, před ním varujeme.

 

Copyright © 1989-2016 www.czexitczexit.cz. Naposledy změněno: 01. 04. 2017